Børn og personale på stuerne

Kålorme: 18 børn
Personalet på stuen er 1 pædagog, 1 medhjælper

Bænkebiddere: 18 børn
Personalet på stuen er 1 pædagog, 1 medhjælper, 2 støttepædagoger a 12 timer

Edderkopper: 18 børn
Personalet på stuen er 1 pædagog, 1 pæd. stud. 1 medhjælper/pæd. stud

1 PAU der fungerer som flyver.

Kontakt

Spillopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebiddere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05