Dagens gang i børnehaven

Kl. 06.00-07.00 – Morgenmad

Børnehuset åbner kl 6.

Vuggestuebørn og børnehavebørn spiser morgenmad sammen.

Kl. 07.00-07.30 – Vi går i børnehaven

Børn og voksne kommer op i børnehaven og åbner Atelieret og konstruktionsrummet. Der er mulighed for at lave stille aktiviteter, som at lave perler, tegne, modellervoks, lytte til historier på madrassen eller selv ”læse” i bøgerne. Det er også i Atelieret børnene vinker farvel til sine forældre fra vinduet. Her har vi fokus på den personlige og emotionelle udvikling. I konstruktionsrummet kan børnene konstruerer og bygge. Der er magneter, puslespil og lego som børn og voksne kan lege sammen med. Der er fokus på vejledt deltagelse hvor målet er at styrke børnenes relationer i legen.

Kl. 07.30-09.00 – Flere rum åbnes

Her åbnes endnu et rum, som oftest er enten Spillebulen eller Legerummet.

I Legerummet er der mulighed for at lege rollelege i dukkekrogen, med dyr og biler.

I Spillebulen spiller børn og voksne eksempelvis Vildkatten og vendespil. Børnene kan også vælge at bruge Ipad og Nitendo, dog i et afgrænset tidsrum.

Fra kl. 8.00 af kan børnene fordele sig over et endnu større areal. Klatrevæggen er også et alternativ til rummene, og der er en voksen i gangen når klatrevæggen er tilgængelig.

Kl. 09.30-11.00 – Formiddagsaktiviteter

Der er planlagte aktiviteter som overordnet tager udgangspunkt i årstiden og traditioner. Herfra rettes opmærksomheden i planlægningen sig mod hvad børnene er optaget af og har behov for.

Der er rullende turdag og det betyder at en gruppe der tager afsted på tur hver dag.

Gruppen der er på tur er hjemme senest kl. 12.00.

Kl. 09.00-09.30 – Samling

Børnene går i deres grupper med faste voksne. Her spises et lille måltid og drikkes vand. Samlingsstunden bruges til at tale om hvilken dag det er i dag, hvordan vejret er, årstider og forberedelse på dagens aktivitet. Der er fokus på social kompetence og vi træner børnenes impulskontrol ved at vente på tur, lytte til de andre og holde bordskik. Den sproglige kompetence er også i spil når vi sammen øver rim og remser og fortæller historier.

Kl. 11.00-12.00 – Frokost

Der er frokost, men det handler ikke kun om at spise madpakker.

Forud for frokosten er der to børn og en voksen fra hver gruppe der dækker rullebordet. Hverdagens matematik er i spil her. Vi har fokus på at tælle og sørge for at der er nok tallerkner, knive, gaffeler og glas samt kander.

Børn og voksne sidder ved tre borde i rummet. Frokosten handler om det sociale fællesskab. Det er en stund hvor børn og voksne samles om et fælles tredje frokosten, som rummer hyggen, samværet og respekt for børnenes mad. De voksne har fokus på sproglig kompetence, når der i dialogen med børnene stilles åbne spørgsmål. Børnene er nysgerrige på de deres oplevelser og forestillinger om dette og hint.

Vi er opmærksomme på, at bidrage til børnenes udvikling af sociale kompetence ved at hjælpe hinanden med eksempelvis at putte skrald i skraldespanden, hælde vand op til hinanden, række kanden videre, dække bord og rydde op efter sig selv.

Den personlige kompetence er i spil blandet andet ved at barnet får erfaring med at mærke efter og man er mæt eller sulten, Føles det behageligt eller ubehageligt, og bliver man respekteret at fællesskabet for at føle det man gør.

Madpakken er barnets egen, men de voksne vejleder og hjælper. Hvis madpakken giver anledning til undring tages drøftelsen om sundhed med forældrene, ikke barnet. Det er også et fokus på kulturen omkring måltidet, hvordan spiser man så alle har det rart under måltidet? Vi kan sammen med børnene tale om forskelligheden i kulturelle normer og mad.

Kl. 12.00-13.30 – På legepladsen

Det er blevet legepladstid. Børnene er ude og bruge deres krop og deres sociale kompetencer i legene med hinanden.

Kl. 13.45-14.30 – Eftermiddagsmad

Det er tid til eftermiddagsmad som foregår i legerummet og i konstruktionsrummet. Børnene kan selv vælge hvem de gerne vil spise eftermiddagsmad sammen med. Her handler det om at styrke børnenes selvhjulpenhed. Børnene smører selv deres boller, de hælder selv af kander og øser op når der er suppe. Vi læser ofte en historie og ofte er der også plads til at hyggesnakke ved bordene. Til sidst i samlingsstunden fortæller de voksne hvilke aktiviteter eftermiddagen byder på. Børnene der har sovet er i Atelieret med en voksen.

Kl. 14.30-16.00 – Aktiviteter på legepladsen

Vi har fokus på børns læring gennem leg og aktivitet.

Personalet sætter forskellige aktiviteter i gang, det kan være DGI-lege eller forhindringsbaner. Det er kun fantasien der sætter grænser her. 

Læs mere om vores arbejde med Børns læring gennem leg og aktivitet

Kl. 16.00-16.30 – Aktiviteter på 1.sal

I dette tidsrum står aktiviteterne ofte på stopdans og spil. 

I enkelte tilfælde vil børn og voksne dog være på legepladsen i stedet.

Kl. 16.30-17.30 – Farvel og tak for i dag

Børnehave og vuggestue samles.

Aktiviteterne fortsætter alt afhængig af hvad børnene gerne vil.

Montebello lukker kl. 17.30

Kontakt

Spillopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebiddere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05