Bestyrelse

Bestyrelsen har medindflydelse på alle principper i forhold til den pædagogiske praksis, retningen for samarbejde med forældregruppen, budget og ansættelse af personale.

Vi drøfter løbende emnerne på bestyrelsesmøder. Endvidere er der et tæt samarbejde mellem formand og leder for hele tiden at sikre sammenhæng og den løbende forventningsafstemning.

Datoer for bestyrelsesmøder 2016

Torsdag d. 21. januar – Bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00

Mandag d. 22. februar – Bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00

Tirsdag d. 5. april – Bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00

Onsdag d. 25. maj – Bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00

Torsdag d. 25. august – Bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00

Onsdag d. 5. oktober – Bestyrelsesmøde kl.19.00-21.00

Mandag d. 7. november – Bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00

 

Bestyrelsesmedlemmer

Formand:Mette Clausen

Næstformand: Lise Kondrup

Menige bestyrelsesmedlemmer: Louise Kjeldsen, Lizette Bilsted, Sarah Abbondio, Jen Mey, Marita Grønning

Medarbejderrepræsentant: Kristina Kjær

Sekretær: Mette Johansen, Leder

Kontakt

Spillopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebiddere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05