Datoer for bestyrelsesmøder 2016

Torsdag d. 21. januar – Bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00

Mandag d. 22. februar – Bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00

Tirsdag d. 5. april – Bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00

Onsdag d. 25. maj – Bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00

Torsdag d. 25. august – Bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00

Onsdag d. 5. oktober – Bestyrelsesmøde kl.19.00-21.00

Mandag d. 7. november – Bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00