DGI - En aktiv hverdag

Børnehuset Montebello er DGI-certificeret. Som bevægelsesinstitution tænker vi motion og bevægelse ind i alle aspekter af børnenes dagligdag.

Grundlag for DGI-certificeringen

I Børnehuset Montebello ønsker vi at støtte børnene i deres udvikling, ved at give dem lysten til kropslig bevægelse.
Bevægelse i barndommen har stor betydning for de motoriske færdigheder, og fører til et mere aktivt voksenlivet.

Børnehuset Montebello er DGI-certificeret fordi:

Kun aktive børn bliver fortrolige med deres kroppe og får lyst til bevægelse. Men de har brug for gode voksne rollemodeller. Børn skal helst lære glæden ved at bruge kroppen i småbørnsalderen og helst på ujævnt underlag med bakker, buske og træer at klatre i. Hvis børn ikke lærer det på det tidspunkt gennem aktiv leg, bevægelser og sansning, bliver de svære at få med i skolens skovuge eller i idrætslege inde og ude.

Mogens Hansen - Professor, DPU

Læring gennem samhørighed og relation

Vi har fokus på læring gennem bevægelse som en forudsætning for at blive dygtige samfundsborgere med veludviklede hjerner. Vi ved, at det skal være sjovt at lære, og at børn øver sig bedst sammen med de voksne som de ser op til. Dette beskrives bl.a. i bogen "Udvikling af barnets hjerne 0-18 år": 

Børn lære ikke for deres egen skyld. Det varer lang tid før de begynder på det, og nogle kommer aldrig til det. Børns begrundelse for at lære noget er altid i relation til en voksen, som de rigtig godt kan lide, og så vil de gerne at han/hun skal synes om dem. Børn i alle aldre lærer altså først og fremmest i kraft af følelsen af samhørighed og relation.

Ann E. Knudsen - Foredragholder, forfatter, cand. mag. og lektor i dansk og psykologi.

Denne betragtning arbejder vi bl.a. med ved brug af aktører og supporter på legepladsen. Hvor vi ønsker at skabe et ekstra læringsrum for børnene.

 

Kontakt

Spillopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebiddere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05