Personalets arbejde med inklusion

Som personale arbejder vi med inklusion ud fra begrebet positionering.

Det betyder, at vi er opmærksomme på, at barnet i samspillet kan have forskellige positioner. Og positionerne skifter alt afhængig af kontekst. Således har vi som personale blik for, at det barnet kan mestre i en kontekst kan være svær at håndtere i en anden kontekst. Pædagogens refleksion handler om barnets muligheder for transfer. Vi ved, at det er af stor betydning for det enkeltes barns læring hvad den voksne bringer i opmærksomhed i samspillet med børnene.

Et eksempel kan være det sociale samspil ved morgenbordet hvor både vuggestuebørn og børnehavebørn er sammen. Her kan den voksne vælge at have øje for ansvarlighed og gensidighed når de store børn hjælper de små med at smøre bollen eller hælde mælk i et glas. Eller række brødet videre så lille Jonas selv kan vælge hvilken bolle han gerne vil spise. Målet er, at det enkelte barn tager gode erfaringer med og at barnet med tiden kan omsætte disse i andre sammenhænge.

Kontakt

Spillopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebiddere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05