Kvalitetsudvikling i daginstitutioner som måleinstrument

Igennem "Kvalitetsudvikling i daginstitutioner" (KIDS) måler vi på kvaliteten af den pædagogiske hverdagspraksis.

Pædagogisk kvalitet defineres i KIDS:

”ud fra børnenes muligheder for, at leve et godt børneliv set som en livsperiode i sig selv og ikke udelukkende som en forberedelse til skole- og voksenlivet samt ud fra børnenes muligheder for at udvikle de færdigheder og kompetencer, der skal til for at begå sig i det moderne samfund”.

Kvalitetsudvikling i daginstitutioner - KIDS

Når vi arbejder med KIDS mødes pædagoger, pædagogstuderende i et refleksionsrum med to konsulenter fra BUR og leder deltager som bevidner. Emnerne er relationer, leg og aktivitet samt fysiske omgivelser.