Projektorienteret læring og leg

I Børnehuset Montebello arbejder vi med projektorienteret læring og leg i form af forskellige aktivitetsprojekter. Aktivitetsprojekterne igangsættes af de forskellige medarbejdere i huset. Disse projekter er cirkulære og løber sideløbende med andre læringstemaer i huset. Da projekterne ikke er fast koblede til børnehusets øvrige læringsplaner, har de ikke altid en fast tidsplan. Herved skabes gode betingelser for udvikling og fordybelse hos børn og voksne.

Blandt projektertemaer kan nævnes:

  • Krible-krable
  • Rollespil
  • Joga
  • MarteMeo
  • DGI-sommerfest