SMITTE-modellen som metode

Vi arbejder med ”nuets didaktik” som betyder at vi i dagligdagen tager udgangspunkt i klassiske didaktiske spørgsmål som ”hvorfor”, ”hvad”, ”hvem”, ”hvor”, ”hvornår” og ”hvordan” koblet til øjeblikket i samspillet med børnene, samt i planlægningen af hverdagens læreplansaktiviteter. Det er en balancegang dels at tage afsæt i nuet, børnenes spor og aktivitetsplanerne som vi løbende afstemmer med hinanden. Vi arbejder ud fra bogen "Nuets didaktik kræver forberedelse – Rikke Wettendorf"

Vi bruger SMITTE-modellen som metode i rammesætningen af den pædagogiske didaktik i børnehuset. Således skaber vi gode forudsætninger for at få øje på før, under og efter processen i alle hverdagens aktiviteter.