Værdigrundlag

Fællesskab - Glæde - Trivsel - Relationer 

I Børnehuset Montebello tager vi afsæt i et positivt menneskesyn. Vi vil gerne se glasset som halv fuldt og ikke halv tomt. Vi, børn som voksne gør os umage med, at møde hinanden anerkendende og respektfuldt. Det er værdifuldt for os at alle oplever sig selv set, hørt og forsøgt forstået.

Vision

Vi vil skabe byens bedste børnehus. Det gør vi ved hver dag at gøre os umage med, at skabe de bedst mulige forudsætninger for livet i børnehuset.  Det skal være sjovt at være barn og voksen i vores hus og et rart sted for alle, at være en del af.

Kontakt

Spillopper 49 28 33 01

Ællinger 49 28 33 03

Haletudser 49 28 33 04

Edderkopper 49 28 33 02

Bænkebiddere 49 28 33 06

Kålorme 49 28 33 08

Køkken 49 28 33 07

Mette Johansen, Leder 25 31 33 05