Kl. 09.00-09.30 – Samling

Vi spiser brød, frugt og drikker mælk. Børnene vælger selv det stykke brød de gerne vil spise, de vælger frugt fra bakken og de hælder selv mælk fra en kande. Vi taler med børnene om hvem der er kommet i vuggestue og hvem der ikke er. Vi synger sange eller laver rim og remser. Vi har fokus på turtagning, sproglige og social kompetence. Vi snakker også om hvad der skal ske i dag. Er der nogen der skal på tur eller i gruppeaktivitet?